Up.wat?

UP.LAB CLAIM YOUR SPACE is een regioproject van de jeugd- en cultuursector van de regio
Pajottenland-Zennevallei. Met de hele regio werd in het najaar van 2018 op zoek gegaan naar
creatieve jongeren die samen met de sector kunst in openbare ruimte willen creëren. De kandidaten
werden gevonden, publieke plekken in de regio werden geclaimd en ideeën werden op papier gezet.
Zo’n twintig jonge makers claimden evenveel plekken verspreid over de hele regio.
In het voorjaar van 2019 worden de ontwerpen vertaald naar de praktijk. Tijdens de vier werkateliers
worden de makers ondersteund met advies en tips van makerscollectief Onbetaalbaar vzw. Het
materiaal, nodig om de ontwerpen te realiseren, wordt zoveel mogelijk gehaald uit recuperatie of
donatie.

 

UP.lab

CLAIM.YOUR.SPACE

De regiowerkgroep van Pajottenland en Zennevallei broedt op een nieuw project dat de plaatselijke jeugd de kans kan geven om hun creatieve lusten te botvieren in eigen gemeente. Verschillende jeugddiensten, culturele centra en gemeenschapscentra slaan hiervoor de handen in elkaar. Het opzet van het project zijn plekken of ‘vacatures’ in verschillende gemeenten die kunnen ingevuld worden door de creatieve expressie van jongeren. Jongeren mogen met de plek aan de slag en er een kunstwerk opzetten. Dit kunstwerk kan alle mogelijke vormen en dimensies aannemen, zo lang het maar een verhaal vertelt en een meerwaarde creëert voor de plek in kwestie. Wij voorzien het materiaal, een productieve werkplek, professionele begeleiding; de jongere zorgt voor het idee en de creatieve uitwerking er van.